مقدمه ای بر تحلیل کسب و کار

مقدمه ای بر تحلیل کسب و کار ، 5 تکنیک

مقدمه ای بر تحلیل کسب و کار ، تجزیه و تحلیل کسب و کار توانایی یک فرد برای تسهیل تغییرات در یک سازمان برای ارضای نیازهای ذینفعان است. این اصطلاح به طور کلی به تمرین ردیابی نیازهای کسب و کار و ایجاد راه حل هایی برای برآورده کردن الزامات اشاره دارد. از این تکنیک ها …

مقدمه ای بر تحلیل کسب و کار ، 5 تکنیک ادامه »