پرسشنامه

چگونه یک پرسشنامه طراحی کنیم؟

چگونه یک پرسشنامه طراحی کنیم؟ ، 3 موضوع

چگونه یک پرسشنامه طراحی کنیم؟ ، اگر می‌خواهید چیزی در مورد شخصی بدانید، معمولاً فقط از او می‌پرسید. اگر می خواهید چند سوال برای گروهی از افراد بپرسید، شاید به عنوان یک گروه دور هم جمع شوید. اگر می خواهید در مورد پاسخ ها تحقیق کنید، یک پرسشنامه به آن ها بدهید. پرسشنامه بخش مهمی …

چگونه یک پرسشنامه طراحی کنیم؟ ، 3 موضوع ادامه »

پرسشنامه چیست؟

پرسشنامه چیست؟ ، 3 نمونه

پرسشنامه چیست؟ ، پرسشنامه ابزاری تحقیقی است که از مجموعه ای از سوالات به منظور جمع آوری اطلاعات از پاسخ دهندگان تشکیل شده است. پرسشنامه ها را می توان نوعی مصاحبه کتبی در نظر گرفت. آن ها را می توان چهره به چهره، از طریق تلفن، کامپیوتر یا پست انجام داد. پرسشنامه ها روشی نسبتاً …

پرسشنامه چیست؟ ، 3 نمونه ادامه »

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش ، 21 سوال

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش توسط جانگ (2007) به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان در ورزش طراحی و تدوین شده است و توسط کردلو و الهی در سال 1397 در ایران اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 21 سوال و 6 مولفه قدرت رابطه، دانش فرستنده، ریسک ادراک شده گیرنده، تخصص …

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش ، 21 سوال ادامه »