کسب و کار کوچک چیست؟

کسب و کار کوچک چیست؟ ، 3 اصطلاح

کسب و کار کوچک چیست؟ ، وقتی اصطلاح کسب و کار کوچک را می شنوید به چه چیزی فکر می کنید؟ برخی افراد فکر می کنند مالکیت انحصاری است. افراد دیگر این اصطلاح را با تعداد کارمندان تعریف می کنند. هر طور که تعریف کنید، 30.2 میلیون کسب و کار کوچک در ایالات متحده وجود …

کسب و کار کوچک چیست؟ ، 3 اصطلاح ادامه »