پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه ابزار تحقیقی است که شامل مجموعه‌ای از سؤالات یا انواع دیگر دستورات است که هدف آن جمع‌آوری اطلاعات از پاسخ‌دهنده است. پرسشنامه تحقیق معمولاً ترکیبی از سؤالات بسته و سؤالات باز است. سوالات باز و طولانی به پاسخ دهنده این امکان را می دهد که افکار خود را به تفصیل بیان کند. پرسشنامه های …

پرسشنامه ادامه »

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش ، 21 سوال

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش توسط جانگ (2007) به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان در ورزش طراحی و تدوین شده است و توسط کردلو و الهی در سال 1397 در ایران اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 21 سوال و 6 مولفه قدرت رابطه، دانش فرستنده، ریسک ادراک شده گیرنده، تخصص …

پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش ، 21 سوال ادامه »