پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه ابزار تحقیقی است که شامل مجموعه‌ای از سؤالات یا انواع دیگر دستورات است که هدف آن جمع‌آوری اطلاعات از پاسخ‌دهنده است. پرسشنامه تحقیق معمولاً ترکیبی از سؤالات بسته و سؤالات باز است. سوالات باز و طولانی به پاسخ دهنده این امکان را می دهد که افکار خود را به تفصیل بیان کند. پرسشنامه های …

پرسشنامه ادامه »