چگونه یک پرسشنامه طراحی کنیم؟

چگونه یک پرسشنامه طراحی کنیم؟ ، 3 موضوع

چگونه یک پرسشنامه طراحی کنیم؟ ، اگر می‌خواهید چیزی در مورد شخصی بدانید، معمولاً فقط از او می‌پرسید. اگر می خواهید چند سوال برای گروهی از افراد بپرسید، شاید به عنوان یک گروه دور هم جمع شوید. اگر می خواهید در مورد پاسخ ها تحقیق کنید، یک پرسشنامه به آن ها بدهید. پرسشنامه بخش مهمی …

چگونه یک پرسشنامه طراحی کنیم؟ ، 3 موضوع ادامه »