ویژگی های یک پرسشنامه خوب

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه ابزار تحقیقی است که شامل مجموعه‌ای از سؤالات یا انواع دیگر دستورات است که هدف آن جمع‌آوری اطلاعات از پاسخ‌دهنده است. پرسشنامه تحقیق معمولاً ترکیبی از سؤالات بسته و سؤالات باز است. سوالات باز و طولانی به پاسخ دهنده این امکان را می دهد که افکار خود را به تفصیل بیان کند. پرسشنامه های …

پرسشنامه ادامه »

پرسشنامه چیست؟

پرسشنامه چیست؟ ، 3 نمونه

پرسشنامه چیست؟ ، پرسشنامه ابزاری تحقیقی است که از مجموعه ای از سوالات به منظور جمع آوری اطلاعات از پاسخ دهندگان تشکیل شده است. پرسشنامه ها را می توان نوعی مصاحبه کتبی در نظر گرفت. آن ها را می توان چهره به چهره، از طریق تلفن، کامپیوتر یا پست انجام داد. پرسشنامه ها روشی نسبتاً …

پرسشنامه چیست؟ ، 3 نمونه ادامه »