تحقیق چیست

تحقیق چیست

تحقیق چیست :تحقیق به عنوان بررسی دقیق مطالعه در مورد یک نگرانی یا مشکل خاص با استفاده از روش های علمی تعریف می شود. به گفته ارل رابرت بابی، جامعه شناس آمریکایی، «تحقیق یک تحقیق سیستماتیک برای توصیف، توضیح، پیش بینی و کنترل پدیده مشاهده شده است. این شامل روش‌های استقرایی و قیاسی است.» روش های تحقیق استقرایی …

تحقیق چیست ادامه »