پرسشنامه چیست؟

پرسشنامه چیست؟ ، 3 نمونه

پرسشنامه چیست؟ ، پرسشنامه ابزاری تحقیقی است که از مجموعه ای از سوالات به منظور جمع آوری اطلاعات از پاسخ دهندگان تشکیل شده است. پرسشنامه ها را می توان نوعی مصاحبه کتبی در نظر گرفت. آن ها را می توان چهره به چهره، از طریق تلفن، کامپیوتر یا پست انجام داد. پرسشنامه ها روشی نسبتاً …

پرسشنامه چیست؟ ، 3 نمونه ادامه »