نشانه های ریزش مشتری

نشانه های ریزش مشتری ؛ 5 علامت

نشانه های ریزش مشتری ؛به عنوان یک نماینده خدمات مشتری، احتمالاً باید با از دست دادن مشتری دست و پنجه نرم کنید. ممکن است فشاری را احساس کنید که آنها را از این کار منصرف کنید، و حتی ممکن است شرکت شما اسکریپتی داشته باشد که باید با این مشتریان دنبال کنید. نشانه های ریزش …

نشانه های ریزش مشتری ؛ 5 علامت ادامه »