همبستگی چیست

همبستگی چیست

همبستگی چیست؟ ، درک و تجزیه و تحلیل همبستگی های مختلف می تواند در صنایع مختلف مفید باشد. به عنوان مثال، اگر صاحب یک نانوایی هستید، ممکن است تصمیم بگیرید که بر اساس همبستگی بین تقاضای دونات افرای نارگیلی و روز هفته، دونات های افرای نارگیلی بیشتری در روزهای جمعه تهیه کنید. اگرچه یک رابطه علی در …

همبستگی چیست ادامه »