نقشه سفر مشتری چیست؟

نقشه سفر مشتری چیست؟

نقشه سفر مشتری چیست؟ ؛ نقشه سفر مشتری یک نمایش بصری از تجربه مشتری با یک شرکت است. درک نیازها و نگرانی های مشتریان بالقوه را فراهم می کند که مستقیماً اقدامات آنها را تحریک یا مهار می کند. این اطلاعات به شرکت ها اجازه می دهد تا تجربه مشتری را افزایش دهند که منجر …

نقشه سفر مشتری چیست؟ ادامه »