روش های تحقیق پیمایشی

تحقیق پیمایشی

تحقیق پیمایشی

تحقیق پیمایشی به عنوان فرآیند انجام تحقیق با استفاده از نظرسنجی هایی که محققان برای پاسخ دهندگان نظرسنجی ارسال می کنند، تعریف می شود. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده از نظرسنجی‌ها به‌صورت آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا نتیجه‌گیری‌های پژوهشی معنادار حاصل شود. در قرن بیست و یکم، هر سازمانی مشتاق است که بفهمد مشتریانش …

تحقیق پیمایشی ادامه »

تحقیق پیمایشی چیست؟

تحقیق پیمایشی چیست؟

تحقیق پیمایشی چیست؟ ، تحقیق پیمایشی Survey method روشی برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه از طریق گردآوری داده است. برخی این روش را معادل گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه می دانند اما در واقع پیمایش فراتر از صرفا گردآوری داده‌ها و یکی از انواع روش تحقیق محسوب می‌شود. تحقیق پیمایشی اگرچه ‏پرسشنامه در این روش کاربرد گسترده‌ای دارد، …

تحقیق پیمایشی چیست؟ ادامه »