انواع تحقیق کیفی - کالج مدیریت

انواع تحقیق کیفی

انواع تحقیق کیفی: تعریف و مثال ، مدیران و مالکان می توانند از تعامل با مشتریان، شرکت در بحث های متفکرانه و اجازه دادن به مشتریان برای ارائه بازخورد صادقانه در مورد محصولات و خدمات بهره مند شوند. این روش‌های تحقیقاتی بینش‌هایی را ارائه می‌کنند که می‌تواند به توسعه محصول ارزشمند و بهبود کلی در کیفیت محصول …

انواع تحقیق کیفی ادامه »