درباره ما

درباره ما ، از سال 1393 با هدف رشد و ارتقای علمی در رشته مدیریت شکل گرفته است. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که انجام مقاله و چاپ مقاله می خواهند و مشاوره در زمینه چاپ مقاله با ثبت درخواست می توانند از این خدمات استفاده کنند.

تمام هدف کالج مدیریت آموزش انجام مقاله است که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت بتوانند انجام مقاله نویسی را یاد بگیرند.

درباره کالج مدیریت
درباره کالج مدیریت – کالج مدیریت

انجام مقاله

درباره ما ، انجام مقاله به منظور دفاع از رساله دکتری الزامی است. دانشجوی دکتری مدیریت اگر می خواهد جلسه دفاع دکتری خود را انجام دهد باید چاپ مقاله داشته باشد.

فرقی ندارد این مقاله خود را در چه مجله ای به چاپ برساند. این مجلات باید تایید شده در وزاتین باشد. انجام مقاله با هدف رشد و ارتقای علمی در هر گرایش انجام می شود.

هدف اصلی از انجام مقاله باید بررسی یک عنوان باشد. این عنوان می تواند یک مسئله یا چالش باشد که می تواند یک مشکل را حل کند یا در مورد آن مسئله یابی کند.

درباره ما
درباره ما – کالج مدیریت

چاپ مقاله

درباره ما ، بعد از انجام مقاله نوبت چاپ مقاله است. برای چاپ مقاله باید با ساختار یک مقاله کاملا آشنا بود و از مشاوره چاپ مقاله تیم کالج مدیریت کمک بگیرید.

چاپ مقاله در رزومه علم دانشجویان و اساتید مدیریت بسیار با ارزش است. هر چه تعداد مقاله چاپ شده بیشتر باشد این امتیازات بیشتر است. مزایای چاپ مقاله :

  1. ایجاد رزومه قوی در دانشجویان
  2. ایجاد رزومه قوی برای اساتید دانشگاهی به منظور ارتقای سطح
  3. دفاع از رساله دکتری مدیریت
  4. نمره پایان نامه کامل در کارشناسی ارشد